Kompostovanie šetrí smetný kôš a minimalizuje odpad, metán a baktérie

Kompostovanie šetrí smetný kôš

Kompostovanie v bežnej domácnosti prináša mnoho výhod, ktoré sa až tak nespomínajú. Kompost nám pomáha v záhrade dodávať živiny stromom a rastlinám. Umožňuje nám zmenšovať výrazným spôsobom objem odpadu, ktorý odváža pravidelný odvoz. Kôš je menej objemný, ale čo je dôležitejšie, obsahuje menej odpadu, ktorý hnije, tečie, zapácha a tvorí plyny.

Nižší zápach a nie tak nebezpečná konzistencia odpadu

Odpad, ktorý neobsahuje kusy zeleniny, ovocia, škrupiny vajec, škrupiny orechov, šupky zemiakov, zvädnuté kytice kvetov a ďalší organický odpad, je po stránke plynov menej problematický. Tenké odpadové vrecia a drobné pretrhnutia neznamenajú riziká a plesňou poznačené nahnívajúce zapáchajúce kúsky odpadu tak netvoria problém. V minulosti bohato premiešaný odpad obsahoval všetko. Nahnitie spodných vrstiev prebiehalo v zmiešaných odpadkových košoch už od prvého momentu skladovania odpadu v nich.

Nahnívanie a rôzne procesy rozpadu potravín pritom vytvárajú plyny, umožňujú tvorbu baktérií, lákajú mušky. Moderná domácnosť, ktorá sa pokúša o maximálnu mieru recyklácie, odpad už nemieša. Nádoby na biologický odpad počítajú s tvorbou plynov a môžu zabraňovať prístupu múch. Kompostovanie je dobrým nápadom, ktorý výrazne šetrí aj samotné smetné nádoby. Pridávajú však priestor, keďže namiesto jednej nádoby potrebujeme nádob viac.

Zásadné vlastnosti, ktoré hlasujú za kompostovanie

  • Minimalizácia plynov, múch a lariev v odpade
  • Zníženie hniloby, plesní a spórov z odpadu – pri manipulácii s odpadom sa ľahko dostávajú do vzduchu, napríklad pri pokusoch vyfučať nadbytočný vzduch pri zväzovaní odpadového vreca
  • Zásadné je zníženie zápachu a objemu odpadu
  • Prísun živín pre kompost a záhradu
  • Kompostovanie pre byty je dobré vyriešiť odberateľmi kompostu v rámci rodinných domov v susedstve, dobrými vzťahmi. Videli sme dohody výmenného obchodu kompostu za rajčiny. Ak má riešenie mesto v podobe hnedých bio odpadov, dávajte pozor na odpad, ktorý do kompostu nepatrí.
Back To Top